Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Phước

Sở Giáo dục and Đào tạo (GD & ĐT) đã tổ chức Hội nghị tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015 – 2016. Theo that, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 Trên địa bàn tỉnh Bình Phước been tổ chức vào of ngày 15,16,17 / 6/2015

>>  diem chuan vao lop 10 nam 2015

diem-chuan3

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 been tổ chức thi soon than mọi năm, cụ thể là vào ngày of 15, 16, 17/6/2015.

Về địa điểm, thời gian nộp hồ sơ register dự thi:

– With thí sinh đang học lớp 9:

+ Có nguyện vọng dự thi tại fields THPT, THCS & THPT chuyên could (trừ trường THPT Hùng Vương) thì nộp hồ sơ register dự thi tại trường đang học lớp 9.

+ Có nguyện vọng dự thi vào fields THPT chuyên, THPT Hùng Vương thì nộp hồ sơ trực tiếp tại trường dự thi.

>>  điểm thi tốt nghiệp 2015 hà nội

– Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 15/5/2015.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 been tổ chức into ngày 15,16,17 / 6/2015

Về tuyển thẳng: thí sinh part one of the fields hợp sau been tuyển thẳng vào trường THPT, THCS & THPT theo region tuyển sinh were quy định (Không been tuyển thẳng vào trường THPT chuyên, THPT Hùng Vương):

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.

+ Học sinh khuyết tật part all dạng tật and level độ khuyết tật quy định tại Nghị định số 28/2012 / NĐ-CP ngày 2012/10/04 of Chính phủ.

>>  điểm thi tốt nghiệp 2015 tphcm

+ Học sinh Đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể đục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

Trước ngày 15/7/2015, Sở GD & ĐT công bố would điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 cho thí sinh for known and fields tuyển sinh vào lớp 10 lên kế hoạch xét học sinh trúng tuyển vào trường.