Tử vi tuổi Canh Thìn 2015

Xem tu vi tuổi Canh Thìn 2015, quý Cụ Bà gặp sao Nguyệt Cung Hoàng Hậu Thái Âm chiếu mạng, có nhiều may mắn, tài lộc dồi dào,

Tử vi tuổi Canh Thìn 2015
Tử vi tuổi Canh Thìn 2015

TỔNG QUÁT:

Xem boi quý Bà tuổi Canh Thìn đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng với sự năng nổ, chịu đựng gian khổ đã góp phần lớn công sức vào việc xây dựng gia đình.

Chỉ trừ Quý Bà sanh vào mùa Thu, được chồng tài giỏi mới có cuộc sống ấm êm, đa phần Quý Bà không mấy xuôi thuận trong duyên tình. Vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em thân tộc, với tài đảm đang việc nhà, giỏi dắn trong công việc kinh thương, dù cuộc sống có nhiều biến động vẫn đủ sức bươn chải để nuôi con, lo cho chồng. Vì vậy tuổi già hưởng nhiều phúc lộc.

Bây giờ, với tuổi ngoài Thất Thập, Quý Bà vẫn còn ham muốn hoạt động. Có người vẫn xông pha vào đường danh lợi nhưng cũng là tiếp nối việc cũ. Có người đã chán việc lợi danh, tham gia vào công việc của Đoàn thể, Tôn Giáo để tìm niềm vui hay hướng lòng vào Tôn Giáo để tìm niềm hạnh phúc chân thật cuối đời.

VẬN MẠNG

Năm nay, Quý Cụ Bà gặp sao Nguyệt Cung Hoàng Hậu Thái Âm chiếu mạng, có nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, Sao Thái Âm thuộc hành Thủy, đối với mạng Kim của Quý Cụ Bà trong  nay có những thành tựu toại ý, con cháu chiều lòng…

Với hạn Huỳnh Tuyền, cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, có thể bị ốm nặng.

Vận niên Ngưu canh Điền, Quý Cụ Bà với tuổi cao nhưng đang sống trong hoàn cảnh thuận lợi, tài lộc vẫn có đều.

Về Tứ Trụ, với Thiên khắc, Địa hợp, thời thế không thuận, dự tính khó thành, nhưng sức khỏe, tài lộc và gia đạo bình an,có nhiều tốt đẹp.

Nguồn chi tiết: Tử vi tuổi Canh Thìn nữ năm 2015 của BOI.VN

"Những con số chúng tôi đưa ra chỉ để tham khảo cho bạn. Chúc bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và chịu trách nhiệm trước những quyết định cá nhân."