thống kê KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/02/2016

Cầu XSTD đẹp nhất ngày 18/02/2016

07,70,04,40,09,90,05,50,06,60,29,92,56,65,69,96,79,97,36,63

Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 18/02/2016

78,87,09,90,07,70,13,31

Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 18/02/2016

02,20,23,32,29,92,26,62,22,28,82,25,52,27,72,12,21,03,30

Thống kê cầu lặp:

79,97 5 cầu
09,90 4 cầu
29,92 4 cầu
02,20 3 cầu
07,70 3 cầu
69,96 3 cầu
47,74 3 cầu
05,50 2 cầu
06,60 2 cầu
13,31 2 cầu
28,82 2 cầu
48,84 2 cầu
59,95 2 cầu
67,76 2 cầu
78,87 2 cầu
00 1 cầu
15,51 1 cầu
24,42 1 cầu
25,52 1 cầu
03,30 1 cầu
23,32 1 cầu
14,41 1 cầu
46,64 1 cầu
49,94 1 cầu
45,54 1 cầu
55 1 cầu
56,65 1 cầu
36,63 1 cầu
66 1 cầu
57,75 1 cầu
77 1 cầu
08,80 1 cầu
58,85 1 cầu
88 1 cầu
19,91 1 cầu
39,93 1 cầu
89,98 1 cầu
99 1 cầu

(xskh)Công cụ phân tích xổ số:

Các cặp số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Cặp số: 11 ra ngày 31/01/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 17 ngày

Cặp số: 51 ra ngày 31/01/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 17 ngày

Cặp số: 03 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 41 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 53 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 63 ra ngày 01/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 16 ngày

Cặp số: 18 ra ngày 03/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 14 ngày

Cặp số: 06 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 13 ngày

Cặp số: 58 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 13 ngày

Cặp số: 76 ra ngày 04/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 13 ngày

Cặp số: 22 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 24 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 75 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 83 ra ngày 05/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 12 ngày

Cặp số: 00 ra ngày 11/02/2016 Đến ngày 17/02/2016 Vẫn chưa ra là 6 ngày

>>> Đón xem kết quả xsmn ngay