Những hạn chế nào trong việc lựa chọn tên miền

Nguyên tắc lựa chọn Tên miền?

Để tên miền có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn.

– Tên viết tắt của tổ chức, công ty.

– Tên thương hiệu của bạn.

– Tên sản phẩm của bạn.

Tên miền register có tối đa 63 ký tự ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“. Không sử dụng ký tự “-” ở đầu hoặc cuối tên miền.

Có những hạn chế nào trong việc lựa chọn Tên miền

>>> Mua hosting để nhận được nhiều ưu đãi

Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền register:

– Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.

– Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

– Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

– Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

– Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.

– Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, ứng dụng, bạo lực.

– Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.

– Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm register giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được register, sử dụng các tên miền này.

Register Tên miền giá rẻ ở đâu?
Register trực tuyến

>>> Mua reseller hosting tại đây

1. Bạn chọn tên miền cần register và register trực tuyến tại Website : https://inet.vn

2. Bạn chọn hình thức thanh toán phù hợp, sau khi bạn đặt xong đơn hàng cần register, Bạn sẽ nhận email về thông tin mã đơn hàng bạn register.

3. Bạn cập nhật thông tin thanh toán lên đơn hàng, inet.vn nhận thanh toán sẽ thực hiện register cho bạn.

Register tại văn phòng iNET

1. Thông tin cần cung cấp khi register tên miền

2. Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại bạn, di động, hộp thư điện tử để nhận thông tin, số CMND nếu chủ thể là cá nhân, mã số thuế nếu chủ thể là công ty tổ chức.

Sau khi iNET nhận chi phí và có đầy đủ thông tin sẽ thực hiện register, bạn sẽ nhận thông tin register qua email.