Học sinh cấp 2 chỉ biết tính toán cộng trừ đơn giản

Tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Dơi (Quảng Trị), ba học sinh Hồ Văn Thăng, Hồ Văn Nhơ và Hồ Văn Hơn đều học lớp 7, nhưng khả năng đọc, viết, tính toán rất hạn chế, chỉ làm được những bài toán cộng, trừ đơn giản.

a doi

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đoàn công tác cùng với đại diện Sở Giáo dục Quảng Trị, Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa để xác minh tình trạng một số học sinh đang học tại trường Tiểu học A Túc, trường Tiểu học & Trung học cơ sở A Dơi, huyện Hướng Hóa không biết đọc, biết viết.

Qua làm việc trực tiếp với Ban giám hiệu, giáo viên, cha mẹ học sinh và kiểm tra thực tế, Bộ Giáo dục xác nhận tình trạng một số học sinh không biết đọc, biết viết là có thật. Cụ thể, tại trường Tiểu học A Túc, ba học sinh Hồ Văn Thế, Hồ Văn Quyền (lớp 5) và Hồ Văn Thùy (lớp 4) không đọc được, chỉ viết được một vài chữ đơn giản.

Tuy nhiên, phòng khám khu vực vùng Lìa và Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa có giấy chứng nhận đây là ba học sinh khuyết tật; các em được học hòa nhập. Trong đó, em Hồ Văn Thùy và Hồ Văn Thế có vấn đề về thần kinh, ảnh hưởng đến học tập và em Hồ Văn Quyền bị điếc bẩm sinh, khó khăn về nói, thần kinh chậm phát triển, xếp sức khỏe loại 5.

Học sinh Hồ Xuân Luật năm học 2013-2014 thực tế không bỏ học, nhưng thường xuyên không đến trường. Tuy nhiên cuối năm học em Luật vẫn được nhà trường tặng giấy khen đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Dơi, bahọc sinh Hồ Văn Thăng, Hồ Văn Nhơ và Hồ Văn Hơn (lớp 7) khả năng đọc, viết, tính toán rất hạn chế, chỉ làm được những bài toán cộng, trừ đơn giản; chưa đảm bảo được yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của học sinh ở trình độ lớp 7.

Theo Bộ Giáo dục, để xảy ra tình trạng trên, trách nhiệm trước hết thuộc về các giáo viên dạy và đánh giá học sinh qua từng năm học. Họ đã thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng các quy chế chuyên môn, không báo cáo thật chất lượng giáo dục và trình độ của học sinh với Ban giám hiệu nhà trường, không có giải pháp khắc phục tình trạng yếu kém của học sinh.

Mặt khác, Sở và Phòng Giáo dục cũng như Ban giám hiệu các trường đã buông lỏng quản lý, thiếu sâu sát thực tế, không thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng giáo dục. Cụ thể, trường Tiểu học A Túc không có hồ sơ giáo dục cá nhân cho học sinh khuyết tật, không có giải pháp riêng phù hợp với đặc điểm sức khoẻ và khả năng nhận thức của các em, cũng không có biện pháp phối hợp với gia đình để theo dõi, giúp đỡ các em này.

Cả hai nhà trường đều không thực hiện việc nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh từ giáo viên dạy năm học trước (lớp dưới) cho giáo viên dạy năm học sau (lớp trên), từ tiểu học lên trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng trị cũng không chỉ đạo nghiêm túc việc này.

Bộ Giáo dục kết luận, công tác thanh, kiểm tra hàng năm của các cấp quản lý giáo dục địa phương không phát hiện được hoặc đã bỏ qua những thiếu sót của giáo viên và nhà trường trong nhiệm vụ dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh.

Để khắc phục và không tái diễn tình trạng trên, Bộ Giáo dục yêu cầu Sở Giáo dục tỉnh Quảng Trị chỉ đạo trường Tiểu học A Túc, Trường Tiểu học & Trung học cơ sở A Dơi khắc phục ngay tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”. Hiệu trưởng hai trường cần nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, chấn chỉnh công tác quản lý và xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ những học sinh đang “ngồi nhầm lớp”.

Các trường cần bố trí giáo viên có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm tham gia phụ đạo, kèm cặp từng học sinh, bù đắp kiến thức thiếu hụt, giúp các em sớm đáp ứng được yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng; cuối năm học tổ chức bàn giao chất lượng giáo dục theo đúng quy định.

Bộ yêu cầu phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các nhà trường trong việc tổ chức phụ đạo, kèm cặp, giúp đỡ những học sinh đang “ngồi nhầm lớp”, định kỳ báo cáo cụ thể bằng văn bản về chất lượng giáo dục của các học sinh trên với Sở, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, đánh giá học sinh trong năm học, cuối học kỳ, cuối năm học.