Những điểm khác biệt giữa thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và năm 2015

Năm nay các thí sinh không cần phải thi hai đợt như những năm trước mà tất cả được gộp chung lại làm một, sau đây là những điểm khác biệt giữa thi tốt nghiệp THPT năm 2014 và năm 2015:

Những điểm thi khác biệt giữa thi thi tốt nghiệp THPT năm 2015 và năm 2014
Những điểm thi khác biệt giữa thi thi tốt nghiệp THPT năm 2015 và năm 2014