Điểm chuẩn năm 2014 trường đại học Kinh tế luật

Trường Đại học kinh tế luật – ĐH Quốc gia TPHCM have chính thức công bố điểm chuẩn năm 2015. Cụ thể like saud đây: Năm 2015 có nhiều thay đổi trong việc tuyển sinh đại học và thpt.

Điểm chuẩn năm 2014 trường ĐH Kinh tế luật – ĐH Quốc gia TPHCM

NGÀNH HỌC ĐIỂM CHUẨN
KHỐI A, A1 KHỐI D1
Kinh tế học 20,5 19,75
Kinh tế đối ngoại 22,5 21
Kinh tế quản lý công and 18 18
Tài chính – Ngân hàng 19,75 19,75
Kế toán 18,5 18,5
Hệ thống thông tin quản lý 18,25 18,25
Quản trị kinh doanh 21,25 21,25
Kinh doanh quốc tế 18,25 18,25
Kiểm toán 21 19,50
Thị trường 18 18
Thương mại điện tử 18 18
Luật Kinh doanh 21 18,75
Luật Thương mại quốc tế 21,75 21,75
Luật Dân sự 18 18
Luật Tài chính – Ngân hàng 18 18

Điểm chuẩn nguyện vọng chuyển ngành:

NGÀNH Khối A, A1 KHỐI D1
Kinh tế quản lý công and 19,5 19,5
Kế toán 19,5 19,5
Kinh doanh quốc tế 21,5 21
Thị trường 19,5 19,5
Thương mại điện tử 18,5 18,5
Luật tài chính – ngân hàng 20,5 19,5