ĐH Kinh Tế Quốc Dân điều chỉnh các môn xét tuyển

Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân vừa điều chỉnh hình thức tuyển sinh năm 2015. Theo đó, trường sẽ điều chỉnh tổ hợp 10 môn xuống còn tổ hợp 4 môn. Như vậy, đây là điều khá tốt với những thí sinh dự thi vào trường.

Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường Mã Ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
(1) (2) (3) (4) (5)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN
KHA     4800
Các ngành đào tạo đại học: 4800
1. Kinh tế D310101 Xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp môn thi sau:
1. Toán + Vật lý + Hóa học(có các dạng toán về phuong trinh hoa hoc)
(Khối A cũ)
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
(Khối A1 cũ)
3.Toán + Ngữ văn+ Tiếng Anh
(Khối D1 cũ)
4. Toán + Hóa học + Sinh học
(Khối B cũ)
Các môn thi đều tính hệ số 1.
1000
2. Quản trị kinh doanh D340101 340
3. Tài chính – Ngân hàng D340201 520
4. Kế toán D340301 400
5. Thống kê kinh tế D110105 120
6. Toán ứng dụng trong kinh tế D110106 120
7. Kinh tế tài nguyên D110107 70
8. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) D110109 120
9. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 120
10. Quản trị khách sạn D340107 70
11. Marketing D340115 200
12. Bất động sản D340116 130
13. Quản trị nhân lực D340404 120
14. Hệ thống thông tin quản lý D340405 120
15. Luật D380101 120
16. Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) D480101 100
17. Kinh tế quốc tế D310106 120
18. Kinh doanh quốc tế D340120 140
19. Kinh doanh thương mại D340121 170
20. Bảo hiểm D340202 140
21. Kinh tế nông nghiệp D620115 90
22. Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) gồm : D110110 Xét tuyển theo 1 trong 2 tổ hợp môn thi sau:
1. Toán +TIẾNG ANH+ Ngữ văn
2. Toán +TIẾNG ANH+ Vật lý
Môn Tiếng Anh hệ số 2 và các môn còn lại tính hệ số 1.
 350
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành POHE D110110 50
Quản trị khách sạn POHE D110110 50
Truyền thông marketing POHE D110110 50
Thống kê kinh tế xã hội POHE D110110 50
Toán tài chính POHE D110110 50
Quản trị kinh doanh thương mại POHE D110110 50
Luật kinh doanh POHE D110110 50
23. Ngôn ngữ Anh D220201 Toán +TIẾNG ANH+ Ngữ văn. Môn Tiếng Anh tính hệ số 2; môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 1 120
Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học: Gồm các lớp chương trình tiên tiến, các lớp chương trình chất lượng cao và lớp Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E-PMP). Đối tượng tuyển vào các chương trình này là những sinh viên đạt điểm tuyển sinh có thể cao hơn điểm trúng tuyển thấp nhất vào ngành không dưới 3 điểm. Phương thức và điều kiện tuyển chọn cụ thể sẽ được Trường thông báo sau. Chỉ tiêu vào các lớp này nằm trong tổng chỉ tiêu 4800:
1 – Các lớp chương trình tiên tiến Lớp Tài chính: 110 chỉ tiêu
Lớp Kế toán: 110 chỉ tiêu
220
2 – Các lớp chương trình chất lượng cao Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị marketting, Ngân hàng, Kiểm toán: 50 chỉ tiêu/lớp. 300
3 – Lớp Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (E- PMP) 50 chỉ tiêu 50

Trường ĐH Kinh tế quốc dân sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển. Thí sinh register môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp ở cột (4) để Trường xét tuyển. Trường tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPT Quốc gia, trong đó có môn toan và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên, không tính điểm ưu tiên.

Trường xét tuyển theo từng ngành. Điểm trúng tuyển vào từng ngành cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ ít nhất 2 (hai) điểm. Trong xét tuyển đợt 1,  Trường xét ngành nguyện vọng 1 (NV1) trước. Tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Trường xét tiếp ngành NV2 cho những thí sinh có register ngành NV2. Trường xét tương tự như vậy đối với ngành NV3, ngành NV4.

Kết thúc xét tuyển đợt 1, tại mức điểm trúng tuyển vào từng ngành, nếu còn chỉ tiêu, Trường xét tuyển tiếp đợt bổ sung theo quy định của Bộ.
Đối với thí sinh register xét tuyển liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học, thời gian tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển, Trường cũng xét như trên. Điểm trúng tuyển vào từng ngành có thể thấp hơn, nhưng không quá 03 (ba) điểm so với đối tượng  hoc truc tuyen,khu vực tuyển sinh tương ứng không register xét tuyển liên thông, đồng thời đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ quy định.

 Chỉ tiêu xét liên thông không tính trong 4800 chỉ tiêu trên.
Trường cấp học bổng toàn phần cho sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa.

Xếp chuyên ngành: Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, căn cứ kết quả tuyển sinh đại học, chỉ tiêu từng chuyên ngành và nguyện vọng đăng kí của sinh viên, Trường sẽ tổ chức xếp sinh viên vào chuyên ngành như sau:
Xếp vào chuyên ngành thuộc ngành hoặc chương trình mà sinh viên đã trúng tuyển.
Sinh viên trúng tuyển vào các ngành sau không phải xếp chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Quản trị khách sạn, Quản trị nhân lực, Khoa học máy tính, Kinh tế tài nguyên, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế và lớp E-BBA.

Xếp lớp học ngoại ngữ
– Sau khi nhập học, Trường tổ chức kiểm tra trình độ Tiếng Anh đối với sinh viên trúng tuyển theo các tổ hợp khối A cũ, khối B cũ và xếp lớp cho những sinh viên đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu châu Âu) trở lên.
– Những sinh viên chưa đạt trình độ tương đương cấp độ A2 phải tự học để đạt trình độ tương đương cấp độ A2, sau đó Trường sẽ xếp lớp Tiếng Anh cho những sinh viên này.
– Sinh viên trúng tuyển theo tổ hợp khối A1 cũ, khối D1 cũ và sinh viên đăng kí học các ngoại ngữ khác không phải kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào.
Để được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Trường: Tiếng Anh đạt trình độ tương đương cấp độ B1, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc đạt trình độ tương đương cấp độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu).