103 cụm thi trong kì thi THPT quốc gia 2015

 Theo thông tin vừa công bố của Bộ GD&ĐT thì có 103 cụm trong kỳ thi THPT quốc gia 2015. Lịch thi Kỳ thi THPT quốc gia 2015 như sau.

Bắt đầu từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015, các đơn vị register dự thi thu phiếu register dự thi của thí sinh.

Môn thi và hình thức thi: Tổ chức thi 8 môn: toan, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; các môn Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn.

Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi

Ngày Buổi Môn thi Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

30/6/2015 SÁNG

từ 8 giờ

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai sót (nếu có)
01/7/2015 SÁNG Toán 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
CHIỀU Ngoại ngữ 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
02/7/2015 SÁNG Ngữ văn 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
CHIỀU Vật lí 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
03/7/2015 SÁNG Địa lí 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
CHIỀU Hóa học 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30
04/7/2015 SÁNG Lịch sử 180 phút 7 giờ 55 8 giờ 00
CHIỀU Sinh học 90 phút 14 giờ 15 14 giờ 30

Thí sinh ĐKDT tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GDĐT

Bộ GD-ĐT yêu cầu, khi các sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho các đối tượng thí sinh ĐKDT theo quy định lưu ý một số điểm sau:

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm thông tin thí sinh điền vào Phiếu register dự thi đầy đủ và đúng các thông tin, đặc biệt là các thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ; rà soát hồ sơ register xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu register xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là chế độ ưu tiên để được cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên; có những biện pháp tích cực giúp thí sinh có đủ các loại giấy chứng nhận để được hưởng cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý: tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Thí sinh ĐKDT tại cụm thi theo đúng quy định của Bộ GDĐT. Các thông tin về mã tỉnh, mã huyện (quận), xã (phường), mã trường phổ thông, khu vực, đối tượng ưu tiên do Bộ GDĐT quy định. Thí sinh dự thi với mục đích chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ hoặc cả 2 mục đích được ĐKDT tại cụm thi do trường ĐH chủ trì. Cụm thi do sở GDĐT chủ trì tổ chức thi cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để ĐKDT một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật. Thí sinh được register thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Những chứng chỉ được miễn thi môn hoc tieng anh trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được quy định tại Công văn số 6031/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 10 năm 2014 về việc điều chỉnh, bổ sung miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015. Thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015.

Thí sinh tốt nghiệp 2014 phải xin xác nhận điểm bảo lưu

Xác định điểm bảo lưu của thí sinh ĐKDT như sau: Đối với thí sinh ĐKDT tại trường phổ thông nơi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014: trường phổ thông căn cứ kết quả điểm thi tốt nghiệp thpt 2015 các môn đã dự thi năm 2014 (nếu có) để xác định điểm bảo lưu cho thí sinh;

Đối với thí sinh tự do đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) khác: Điểm bảo lưu do cơ quan chủ quản của trường phổ thông nơi thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 xác nhận.

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT được chọn địa điểm nộp hồ sơ ĐKDT tại một trong các đơn vị ĐKDT do các sở GDĐT quy định nhưng phải dự thi tại cụm thi cùng với thí sinh đang học tại trường phổ thông là đơn vị ĐKDT đó.

Thí sinh tự do dự thi chỉ để xét tuyển ĐH, CĐ được lựa chọn thi tại cụm thi do trường ĐH chủ trì và nộp hồ sơ ĐKDT tại địa điểm phù hợp với điều kiện của thí sinh.

Thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ THPT nhưng có nguyện vọng được dự thi năm 2015 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Bản chứng thực của các hồ sơ liên quan là bản photocopy được cơ quan công chứng xác nhận. UBND cấp xã xác nhận về cư trú và có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương của thí sinh; cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy định tại Điều 36 của Quy chế thi.

Ảnh của thí sinh là ảnh màu kiểu Giấy chứng minh nhân dân và được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng.

Sau ngày 30/4, thí sinh không được thay đổi cụm thi

Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2015, các đơn vị ĐKDT thực hiện:thu Hồ sơ ĐKDT gồm 02 Phiếu ĐKDT, bản photocopy 2 mặt Giấy chứng minh nhân dân trên 1 mặt giấy A4, 02 ảnh 4×6 và một phong bì thư ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh để trong Túi đựng hồ sơ theo mẫu của Bộ GDĐT; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách ĐKDT theo mẫu quy định trong phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Sau ngày 30/4/2015, thí sinh không được thay đổi cụm thi và các thông tin về môn thi đã register.

Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/5/2015, các đơn vị ĐKDT thu Phiếu register xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in Danh sách thí sinh register xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu quy định trong phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Thí sinh tự do có thể nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng hồ sơ ĐKDT.

Đơn vị ĐKDT kiểm tra hồ sơ ĐKDT và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh. Đơn vị ĐKDTlưu lại tại đơn vị bản photocopy Phiếu ĐKDT số 1.

Mỗi thí sinh được cấp 1 tài khoản và mật khẩu

Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có Giấy chứng minh nhân dân. Các sở GDĐT, các trường phổ thông thông tin để học sinh có Giấy chứng minh nhân dân trước khi nộp Phiếu ĐKDT. Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân thì phần mềm QLT sẽ gán cho thí sinh một mã số gồm 12 ký tự để quản lý.

Sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để tham gia vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn. Tài khoản này được thí sinh dùng để tham gia vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình.

Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với đơn vị ĐKDT, hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về email (địa chỉ email đã ghi trong Phiếu ĐKDT) trên hệ thống.

Tùy từng thời điểm, khi tham gia vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 05/5/2015); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 05/6/2015); Giấy báo dự thi; Địa điểm thi; Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; Kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

38 cụm thi  do ĐH chủ trì và 65 cụm thi do sở GD- ĐT chủ trì

Theo Bộ GD-ĐT sẽ có 38 cụm thi  do trường ĐH chủ trì và 65 cụm thi do các sở GD-ĐT chủ trì. Cụ thể như sau:

 MÃ CÁC CỤM THI DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHỦ TRÌ NHƯ SAU:

Cm thi số cụm Tên cụm (Tên Hội đồng thi)
1 BKA Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 KHA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
3 TLA Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc
4 KQH Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội)
5 DCN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
6 SPH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7 LNH Trường Đại học Lâm nghiệp
8 HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam
9 QGS Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
10 HUI Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM
11 SPK Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
12 SPS Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM
13 SGD Trường Đại học Sài Gòn
14 DTT Trường Đại học Tôn Đức Thắng
15 YDS Trường Đại học Y Dược Tp.HCM
16 DCT Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM
17 HHA Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
18 THP Trường Đại học Hải Phòng
19 TTB Trường Đại học Tây Bắc
20 TND Đại học Thái Nguyên
21 TQU Trường Đại học Tân Trào
22 THV Trường Đại học Hùng Vương
23 YTB Trường Đại học Y Dược Thái Bình
24 HDT Trường Đại học Hồng Đức
25 TDV Trường Đại học Vinh
26 DHU Đại học Huế
27 DND Đại học Đà Nẵng
28 DQN Trường Đại học Quy Nhơn
29 NLS Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
30 TTN Trường Đại học Tây Nguyên
31 TDL Trường Đại học Đà Lạt
32 TSN Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang
33 TCT Trường Đại học Cần Thơ
34 SPD Trường Đại học Đồng Tháp
35 DVT Trường Đại học Trà Vinh
36 TTG Trường Đại học Tiền Giang
37 TAG Trường Đại học An Giang
38 DBL Trường Đại học Bạc Liêu

 

  1. MÃ CÁC CỤM THI DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ (NẾU CÓ)
Mã sở cụm sở Tên cụm (Tên Hội đồng thi)
01 001 Sở GDĐT Hà Nội
02 002 Sở GDĐT Tp. Hồ Chí Minh
03 003 Sở GDĐT Hải Phòng
04 004 Sở GDĐT Đà Nẵng
05 005 Sở GDĐT Hà Giang
06 006 Sở GDĐT Cao Bằng
07 007 Sở GDĐT Lai Châu
08 008 Sở GDĐT Lào Cai
09 009 Sở GDĐT Tuyên Quang
10 010 Sở GDĐT Lạng Sơn
11 011 Sở GDĐT Bắc Kạn
12 012 Sở GDĐT Thái Nguyên
13 013 Sở GDĐT Yên Bái
14 014 Sở GDĐT Sơn La
15 015 Sở GDĐT Phú Thọ
16 016 Sở GDĐT Vĩnh Phúc
17 017 Sở GDĐT Quảng Ninh
18 018 Sở GDĐT Bắc Giang
19 019 Sở GDĐT Bắc Ninh
21 021 Sở GDĐT Hải Dương
22 022 Sở GDĐT Hưng Yên
23 023 Sở GDĐT Hoà Bình
24 024 Sở GDĐT Hà Nam
25 025 Sở GDĐT Nam Định
26 026 Sở GDĐT Thái Bình
27 027 Sở GDĐT Ninh Bình
28 028 Sở GDĐT Thanh Hoá
29 029 Sở GDĐT Nghệ An
30 030 Sở GDĐT Hà Tĩnh
31 031 Sở GDĐT Quảng Bình
32 032 Sở GDĐT Quảng Trị
33 033 Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế
34 034 Sở GDĐT Quảng Nam
35 035 Sở GDĐT Quảng Ngãi
36 036 Sở GDĐT Kon Tum
37 037 Sở GDĐT Bình Định
38 038 Sở GDĐT Gia Lai
39 039 Sở GDĐT Phú Yên
40 040 Sở GDĐT Đắk Lắk
41 041 Sở GDĐT Khánh Hoà
42 042 Sở GDĐT Lâm Đồng
43 043 Sở GDĐT Bình Phước
44 044 Sở GDĐT Bình Dương
45 045 Sở GDĐT Ninh Thuận
46 046 Sở GDĐT Tây Ninh
47 047 Sở GDĐT Bình Thuận
48 048 Sở GDĐT Đồng Nai
49 049 Sở GDĐT Long An
50 050 Sở GDĐT Đồng Tháp
51 051 Sở GDĐT An Giang
52 052 Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu
53 053 Sở GDĐT Tiền Giang
54 054 Sở GDĐT Kiên Giang
55 055 Sở GDĐT Cần Thơ
56 056 Sở GDĐT Bến Tre
57 057 Sở GDĐT Vĩnh Long
58 058 Sở GDĐT Trà Vinh
59 059 Sở GDĐT Sóc Trăng
60 060 Sở GDĐT Bạc Liêu
61 061 Sở GDĐT Cà Mau
62 062 Sở GDĐT Điện Biên
63 063 Sở GDĐT Đăk Nông
64 064 Sở GDĐT Hậu Giang
65 065 Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng

Xem ngay: đề thi đại học môn toán khối a năm 2015